Nhảy đến nội dung
x

Tuyển Sinh Thạc Sĩ (Mã CN: 8480101)

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao của các nền kinh tế năng động và phát triển không ngừng, nhất là các nền kinh tế tri thức, khi mà khoa học máy tính đã trở thành công cụ không thể thiếu cho hầu hết tất cả các ngành nghề trong đời sống kinh tế xã hội. 

1. Thông tin chung

  • Tổng thời gian đào tạo là 1.5 năm, với tổng số tín chỉ đào tạo là 49 tín chỉ
  • Chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm kiến thức lý thuyết nền tảng và năng lực ứng dụng các kiến thức đã học vào các vấn đề thực tiễn cho học viên. Học viên có khả năng phát triển các ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và y sinh học. 
  • Lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Khoa học máy tính, phần lớn tốt nghiệp các đại học nổi tiếng ở nước  ngoài.  Cùng  với  tính  hiện đại theo  chuẩn  Mỹ,  cụ thể là chương trình ngành Khoa học máy tính của Đại học Stanford, chương trình luôn được cập nhật liên tục đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.
  • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các kiến thức hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới; đồng thời học viên cũng được giảng dạy theo một mô típ mới, tạo nguồn cảm ứng mới và cách tiếp cận mới cho học viên tham gia chương trình đào tạo. 
  • Thông tin đặc biệt: Học viên tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được ưu tiên xem xét hồ sơ chuyển tiếp đào tạo trình độ tiến sĩ ở một số nước Châu Âu. 

2. Thông tin tuyển sinh

3. Kế hoạch đào tạo

  • Học kỳ 1: Học viên học các môn học cơ sở và chuyên ngành;
  • Học kỳ 2: Học viên sẽ học các môn học chuyên ngành;
  • Học kỳ 3: Học viên thực hiện luận văn thạc sĩ trong thời hạn 6 tháng. 

 

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin tuyển sinh Sau Đại học - http://grad.tdtu.edu.vn/