Nhảy đến nội dung
x

ĐHCQ - Ngành Kỹ thuật phần mềm

1. Giới thiệu ngành học

Chúng ta không thể sống trong một  thế giới hiện đại mà không cần dùng đến phần mềm. Hầu hết các thiết bị điện tử ngày nay đều sử dụng máy tính và phần mềm dùng để điều khiển. Nền sản xuất và phân phối công nghiệp, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, … tất cả  đều ứng dụng phần mềm máy tính để xử lý hầu hết các công việc. Đặc biệt trong lĩnh vực giải trí như trò chơi máy tính, điện ảnh và truyền hình đều sử dụng các phần mềm chuyên sâu để xử lý các công việc phức tạp. Do đó, phần mềm rất cần thiết cho các hoạt động của xã hội, của quốc gia và quốc tế.

Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo những kiến thức liên quan đến quy trình phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao. Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức chuyên sâu về công nghiệp phần mềm bao gồm: quy trình phát triển phần mềm, kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm vào việc hỗ trợ phát triển các phần mềm khác. Sinh viên cũng được trang bị các kiến thức cần thiết liên quan đến các pha thực hiện trong một dự án phần mềm như: thu thập yêu cầu, phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử, vận hành và bảo trì phần mềm, …

2. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên được trang bị kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm từ giai đoạn thiết kế, xây dựng, cài đặt, đến giai đoạn vận hành và bảo trì phần mềm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng mà không phải mất thời gian đào tạo lại. Sinh viên có thể tham gia thị trường gia công phần mềm; có khả năng lập trình, phát triển các phần mềm trên các nền tảng khác nhau như nền tảng web, nền tảng di động, hệ thống nhúng …; có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và vận hành các hệ thống phần mềm dùng cho doanh nghiêp.

3. Cơ hội việc làm

Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm đạt được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào các dự án phần mềm với các vai trò khác nhau như:

 • Kỹ sư phân tích yêu cầu (BA)
 • Kiến trúc sư phần mềm (SA)
 • Lập trình viên (Developer),
 • Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Tester)
 • Kỹ sư cầu nối (BrSE)
 • Nghiên cứu và phát triển (R&D)

Sinh viên sau khi ra trường có thể tự phát triển các phần mềm đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh từ thực tiễn xã hội, có thể tự mình thành lập các công ty khởi nghiệp (start-up). 

Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự học được các công nghệ mới nhằm thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong ngành công nghiệp phần mềm. Có đủ nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục nghiên cứu trình độ cao hơn.

4. Chương trình đào tạo

 • Hình thức đào tạo: Chính qui tập trung
 • Tổng số tín chỉ: 136 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 24 tín chỉ
 • Ngoại ngữ: 15 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng: Cấp chứng chỉ riêng
 • Kỹ năng hỗ trợ: 5 tín chỉ
 • Kiến thức chung của nhóm ngành: 25 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành: 20 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 47
 • Tốt nghiệp: 12 tín chỉ (làm khoá luận hoặc học 12 tín chỉ)

5. Phương thức triển khai đào tạo

Nội dung chương trình ngành Kỹ thuật phần mềm được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới; nhu cầu của thị trường lao động; gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp;

Sinh viên được tham gia các khóa học liên kết doanh nghiệp, công ty phần mềm lớn, có uy tín trong và ngoài nước nhằm đào tạo cho sinh viên các kiến thức chuyên môn thực tế trong lĩnh vực công nghệ phần mềm

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.