Nhảy đến nội dung
x

Đại học chính quy

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh năm 2018 các ngành học Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu và Kỹ thuật phần mềm.

Thông tin tuyển sinh năm 2018, anh (chị) vui lòng truy cập http://tuyensinh.tdtu.edu.vn/

 

Ngành Khoa học máy tính. 

 • Chương trình đào tạo:
  • Chương trình đào tạo ngành KHMT được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của Đại học Quốc Gia Singapore (NUS), thuộc Top 100 trên thế giới. Chương trình đào tạo chú ý đến sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và ngoại ngữ. Sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng thực tế qua tham quan, thực tập, được đào tạo và cấp chứng nhận bởi các công ty phần mềm uy tín như: Microsoft, IBM, CSC, FPT Software, Gameloft, LogiGear, NUS, NashTech, … 
  • Chương trình đào tạo ngành KHMT gồm nhiều môn học tự chọn mang tính định hướng theo các xu hướng có nhu cầu cao của các doanh nghiệp hiên nay như: An toàn thông tin (Information Security), Hệ thống thông tin (Information systems), Học máy (Machine Learning), Khoa học phân tích dữ liệu (Data Analytics). Sinh viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Khoa học máy tính
 • Kiến thức và kỹ năng đạt được: 
  • Kiến thức nền tảng về cơ sở toán trong Khoa học máy tính, tổ chức máy tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, hệ điều hành, hệ cơ sở dữ liệu, phương pháp lập trình, trí tuệ nhân tạo, … 
  • Kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ lập trình hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp, vận dụng tốt các nguyên lý trong khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. 
  • Thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web
 • Tố chất phù hợp với ngành: 
  • Có khả năng tư duy logic, trừu tượng tốt, nền tảng toán tốt
  • Kiên nhẫn, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực tốt
  • Quản lý thời gian hiệu quả và nguyên tắc
  • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Cơ hội nghề nghiệp: 
  • Lập trình viên phần mềm, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin,… tại các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức thương mại điện tử trong và ngoài nước.  
  • Sinh viên khá, giỏi, thích nghiên cứu có thể tham gia ngay vào các phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty Tin học lớn
  • Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các trường THPT.

 

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 • Chương trình đào tạo : 
  • Chương trình đào tạo ngành KHMT được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của Đại học Quốc Gia Singapore (NUS), thuộc Top 100 trên thế giới. Chương trình đào tạo chú ý đến sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và ngoại ngữ. Sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng thực tế qua tham quan, thực tập, được đào tạo và cấp chứng nhận bởi các công ty phần mềm uy tín như: Microsoft, IBM, CSC, FPT Software, Gameloft, LogiGear, NUS, Nash, … 
  • SV được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Mạng và truyền thông máy tính, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính. Có khả năng lập trình hệ thống, thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý, bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. Có khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính. 
 • Kiến thức và kỹ năng đạt được : 
  • Kiến thức nền tảng về cơ sở toán học, phương pháp lập trình, tổ chức máy tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, hệ điều hành, hệ cơ sở dữ liệu, lập trình mạng, bảo mật mạng … 
  • Kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ lập trình hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp, được trang bị tốt kỹ năng cơ bản về lập trình mạng, bảo mật mạng. 
  • Thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web
 • Tố chất phù hợp với ngành: 
  • Có khả năng tư duy logic, trừu tượng tốt, nền tảng toán tốt
  • Kiên nhẫn, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực tốt
  • Quản lý thời gian hiệu quả và nguyên tắc
  • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Cơ hội nghề nghiệp: 
  • Lập trình viên phần mềm, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin,… tại các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.  
  • Sinh viên khá, giỏi, thích nghiên cứu có thể tham gia ngay vào các phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty Tin học lớn
  • Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các trường THPT.

 

Ngành Kỹ thuật phần mềm 

 • Chương trình đào tạo : 
  • Chương trình đào tạo ngành KHMT được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của Đại học Quốc Gia Singapore (NUS), thuộc Top 100 trên thế giới. Chương trình đào tạo chú ý đến sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và ngoại ngữ. Sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng thực tế qua tham quan, thực tập, được đào tạo và cấp chứng nhận bởi các công ty phần mềm uy tín như: Microsoft, IBM, CSC, FPT Software, Gameloft, LogiGear, NUS, Nash, … 
  • SV được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế. 
 • Kiến thức và kỹ năng đạt được : 
  • Kiến thức nền tảng về cơ sở toán học, phương pháp lập trình, tổ chức máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành, hệ cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế yêu cầu, công nghệ phần mềm, kiểm thử phần mềm, lâp trình web, … 
  • Thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web
  • Kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ lập trình hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp, được trang bị tốt kỹ năng cơ bản về quy trình xây dựng và lựa chọn công nghệ trong việc xây dựng phần mềm. 
 • Tố chất phù hợp với ngành: 
  • Có khả năng tư duy logic, trừu tượng tốt, nền tảng toán tốt
  • Kiên nhẫn, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực tốt
  • Quản lý thời gian hiệu quả và nguyên tắc
  • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Cơ hội nghề nghiệp: 
  • Lập trình viên phần mềm, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm, kiểm thử phần mềm… tại các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.  
  • Sinh viên khá, giỏi, thích nghiên cứu có thể tham gia ngay vào các phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty Tin học lớn
  • Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các trường THPT.