Nhảy đến nội dung
x

ĐHCQ - Ngành Khoa học máy tính

I. Giới thiệu ngành:

Ngành Khoa học máy tính (KHMT) đào tạo kỹ sư Khoa học máy tính có kiến thức lý thuyết và kỹ thuật tính toán làm nền tảng cho việc thiết kế và ứng dụng các hệ hống máy tính. Đây là ngành quan trọng nhất trong các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ thông tin (CNTT). Sinh viên không những được học các kiến thức căn bản và chuyên sâu về KHMT mà còn có cơ hội chọn một trong 04 chuyên ngành bên dưới. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Các sinh viên giỏi có thể được xét học chuyển tiếp lên bậc đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ của Khoa CNTT, Trường đại học Tôn Đức Thắng.

1. An toàn thông tin (Information Security): An toàn thông tin nhằm đảm bảo độ an toàn và bảo mật thông tin của cơ quan tổ chức cũng như dữ liệu truyền nhận, lưu trữ, … của người sử dụng liên quan đến tổ chức. Việc đảm bảo an toàn thông tin không chỉ bao gồm thông tin của người sử dụng mà còn bao gồm an toàn về hạ tầng truyền thông và mạng máy tính, an toàn về hệ thống hay an toàn vận hành. Một khi thông tin, dữ liệu của tổ chức bị đánh cắp hoặc bị sửa đổi, uy tín của tổ chức nhiều khả năng sẽ bị phương hại đáng kể. Cùng với sự ra đời và phát triển của Internet, các kỹ thuật tấn công và đánh cắp thông tin ngày càng tinh vi và hậu quả để lại thường là rất lớn. Vì vậy, việc thiết kế, xây dựng và vận hành một hệ thống đảm bảo an toàn thông tin là một điều rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (industry 4.0) với hạt nhân cốt lõi là Internet của vạn vật (Internet of Things) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đang phát triển mạnh, yêu cầu về an toàn thông tin ngày càng cao và là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Do vậy, nhu cầu nhân lực về ngành an toàn thông tin ngày càng tăng và sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Chuyên ngành an toàn thông tin trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến nghiên cứu thiết kế, xây dựng, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống An toàn thông tin; kiến thức xây dựng ứng dụng An toàn thông tin; kiến thức xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống an toàn và bảo mật thông tin

2. Hệ thống thông tin (Information Systems):

Ngày nay, hầu hết các tổ chức nói chung đều sử dụng các phần mềm phục vụ cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, ví dụ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, … Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, số loại phần mềm được sử dụng có thể khác nhau và phân tán về mặt địa lý. Tất cả các phần mềm được sử dụng trong một tổ chức và sự kết nối giữa chúng cấu thành hệ thống thông tin của tổ chức. Các hệ thống thông tin đang góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức.

Kỹ sư KHMT chuyên ngành hệ thống thông tin là người có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho tổ chức; triển khai/vận hành và nâng cấp hệ thống thông tin. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phân tích nhu cầu của tổ chức, và từ đó đưa ra hệ thống phù hợp. Triển khai và vận hành là đưa hệ thống thông tin vào sử dụng, đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo bảo mật dữ liệu.

Học chuyên ngành này sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng của khoa học máy tính, các kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, triển khai, vận hành, phát triển và nâng cấp hệ thống thông tin. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị các kiến thức nghiệp vụ như kiến thức về tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, … nhằm hiểu đúng được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc phát triển các hệ thống thông tin. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng mà không phải mất thời gian đào tạo lại; có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

3. Khoa học phân tích dữ liệu (Data Analytics): Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp hàng ngày đều thu thập hoặc tạo ra một khối dữ liệu lớn. Hơn nữa, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội cũng như thiết bị di động, một khối lượng dữ liệu vô cùng lớn được tạo lập và lan truyền trên Internet. Khoa học phân tích dữ liệu liên quan đến các phương pháp và kĩ thuật nhằm khai thác thông tin, tri thức từ các nguồn dữ liệu như dữ liệu của các tổ chức tài chính, dữ liệu kinh doanh, dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu sinh học, dữ liệu môi trường, …  Đặc điểm của các dữ liệu trong thời đại kĩ thuật số là khối lượng rất lớn, cấu trúc phức tạp, biến đổi nhanh, vì vậy các kĩ thuật ngày phải càng được phát triển để đáp ứng với nhu cầu phân tích dữ liệu mới.

 Khoa học dữ liệu giúp các tổ chức, doanh nghiệp khai thác tối đa nguồn thông tin, xác định được cơ hội, thách thức trong các hoạt động kinh doanh cũng như xác định được xu hướng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Chuyên ngành Khoa học phân tích dữ liệu đào tạo ra các nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), mà theo Harvard Business Review, đây là nghề hấp dẫn nhất [1] thế kỷ 21. Khoa học phân tích dữ liệu là một ngành học có tính liên ngành cao, kết hợp toán học, thống kê học, kinh tế, tài chính, tiếp thị và khoa học máy tính. Hiện tại Khoa học phân tích dữ liệu là nghề có thu nhập cao nhưng rất khan hiếm nhân lực.

Chuyên ngành Khoa học phân tích dữ liệu đào tạo cho sinh viên các kiến thức căn bản về toán học, thống kê học, kinh tế, tài chính, tiếp thị và khoa học máy tính; trang bị cho sinh viên các kiến thức về các công cụ phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu, học máy, các công cụ phân tích dữ liệu lớn các và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại cũng như phi truyền thống. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng ứng dụng các kiên thức và các công cụ phân tích dữ liệu nhằm phát hiện các qui luật ẩn chứa sau dữ liệu, từ đó xác định các cơ hội, thách thức và xu hướng nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển xã hội.

4. Học máy (Machine learning): Học máy là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống phần mềm có khả năng xử lý thông minh nhờ vào việc học từ kinh nghiệm và dữ liệu. Các hệ thống học máy có khả năng thu nhận tri thức, khả năng suy diễn, khả năng phát hiện tri thức mới. Học máy đã được phát triển và ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như hệ thống nhận dạng tiếng nói, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng chữ viết, dịch tự động, tìm kiếm dữ liệu, phân tích tài chính, chẩn đoán y khoa, chơi trò chơi, xe tự hành, các loại rô-bốt. Với sự phát triển nhanh chóng và đạt nhiều thành quả trong hai thập niên qua, học máy hiện là hạt nhân của trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, đóng góp nhiều vào phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong nhiều ngành nghề: công nghệ tự động hóa, sản xuất thiết bị, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tài chính, công nghệ giải trí, quản lý xã hội. Học máy đã và đang trở thành một lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của một xã hội hiện đại, đặc biệt trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ 4 (industry 4.0). Với xu hướng phát triển như vậy, kĩ sư khọc máy là một vị trí việc làm thu hút nhiều nhân lực chất lượng cao trong thế kỉ 21.

Chuyên ngành Học máy đào tạo cho sinh viên các kiến thức về toán học, thống kê học, lập trình và các mô hình học máy từ cơ bản đến nâng cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng ứng dụng các kĩ thuật học máy vào phát triển các phần mềm thông minh phục vụ hầu hết các lãnh vực sản xuất của xã hội, đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng.

II. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng ngoại ngữ: TOEIC 500 hoặc IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Bơi lội: 50m
 • Được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng
 • Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá tri thức
 • Kỹ năng tự học và học suốt đời
 • Kỹ năng mềm: viết và trình bày; đàm phán và thương lượng; làm việc nhóm
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: tích luỹ đủ 136 tín chỉ với các khối kiến thức như sau:
  • Kiến thức giáo dục đại cương
  • Ngoại ngữ
  • Kỹ năng hỗ trợ
  • Kiến thức chung của nhóm ngành
  • Kiến thức cơ sở ngành
  • Kiến thức chuyên ngành
  • Tốt nghiệp

III. Triển vọng nghề nghiệp

+ Kỹ sư KHMT chuyên ngành An toàn thông tin được đào tạo và tích lũy được các kỹ năng cần thiết để được tuyển dụng với các vai trò sau: Thiết kế, triển khai, vận hành và duy trìhệ thống An ninh thông tin; Quản trị hệ thống mạng; Quản trị & Giám sát an ninh mạng; Quản trị dự án An ninh mạng;  Cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh mạng máy tính và thông tin tại các tổ chức, doanh nghiệp.

+ Kỹ sư KHMT chuyên ngành Hệ thống thông tin được đào tạo và tích lũy được các kỹ năng cần thiết để được tuyển dụng với các vai trò sau: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; Triển khai và vận hành hệ thống thông tin; Nâng cấp hệ thống thông tin ; Quản trị dự án mạng; Cán bộ chuyên trách tại các cơ quan nhà nước.

+ Kỹ sư KHMT chuyên nganh Khoa học dữ liệu có thể đảm nhận các vị trí việc làm trong hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp cần đến sự phân tích dữ liệu ở mức chuyên gia.Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự học được các công nghệ mới nhằm phát triển sự nghiệp lâu daì. Có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

+ Kỹ sư KHMT chuyên ngành Học máy có khả năng tự phát triển các hệ thống thông minh, ví dụ như các phần mềm thông minh, các hệ thống vật lý ảo, rô-bốt và các hệ thống tự vận hành, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền sản xuất của xã hội. Kỹ sư Học máy có thể đảm nhận các vai trò kỹ sư phần mềm, kỹ sư rô-rốt hoặc nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist). Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự học được các công nghệ mới nhằm phát triển sự nghiệp lâu dài. Có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

IV. Phương thức triển khai đào tạo:

Nội dung chương trình Khoa học máy tính được triển khai đào tạo dự kiến trong 08 học kì chính, tùy vào sức học của mình mà sinh viên có thể học vượt trước tiến độ hoặc học song song hai văn bằng. Chương trình được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới; nhu cầu của thị trường lao động; gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp.

Chương trình đạo tạo được xây dựng theo hướng nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.

V. Chính sách học phí:

(Xem chính sách học phí của TDTU tại đây)