Nhảy đến nội dung
x

Danh sách xóa tên SV bị xử lý học vụ HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo danh sách xóa tên SV bị xử lý học vụ buộc thôi học HK1/2017-2018 (đính kèm TB)

Các SV đã làm đơn cứu xét nhưng không có tên trong danh sách đồng nghĩa với việc đã được nhà trường cứu xét để tiếp tục học trong HK2/2017-2018. SV có trách nhiệm phấn đấu cải thiện kết quả học tập trong HK2/2017-2018 theo như cam kết với khoa và nhà trường.

Kết thúc HK2/2017-2018, SV vẫn tiếp tục bị XLHV, nhà trường sẽ xem xét tiến hành xử lý xóa tên theo đúng quy định.

SV có thắc mắc vui lòng liên hệ VP khoa (C004) hoặc số ĐT: 028 3 7755 046

Trân trọng./.

Khoa CNTT.

Post room
Thông báo