Nhảy đến nội dung
x

Đăng kí tham gia buổi sinh hoạt nhóm lập trình game "TDT-IT-GAME"

Vào ngày 31/03/2018, Công ty Gameloft sẽ tổ chức buổi sinh hoạt tháng 03/2018 dành cho nhóm lập trình game" TDT-IT-GAME" với thông tin:

+ Thời gian: 07g30 - 11g30 thứ bảy ngày 31/03/2018
+ Địa điểm: Phòng A705 (Dự kiến)
+ Nội dung: tìm hiểu về J2ME

Link đăng kí: https://goo.gl/forms/zXKRsR1K47gg8KEw2

Trân trọng.